Obchodné podmienky spoločnosti Best Nanny, s.r.o.

  1. Agentúra vám fakturuje jednorazový poplatok za sprostredkovanie opatrovateľky do vašej rodiny vo výške 3 mesačných platov opatrovateľky + DPH.
  2. V prípade vážneho záujmu o hľadanie uchádzačov je povinná zálohová platba vo výške 500 EUR + DPH. Povinnosť tejto platby vzniká po vyplnení úvodného dotazníka.
  3. Zálohová platba/záloha spustí vyhľadávanie kandidátov a zasielanie vhodných profilov na e-mail.
  4. Táto zálohová platba platí 2 mesiace.
  5. Ak na vašu e-mailovú adresu počas 2 mesiacov nezašleme ani jedného uchádzača, ktorý by spĺňal vami stanovené kritériá z dotazníka, máte právo požiadať o vrátenie zálohy alebo pokračovať v spolupráci bez povinnosti zaplatiť ďalšiu zálohu.
  6. Ak vám na e-mailovú adresu pošleme jeden alebo viac profilov potenciálnych kandidátov, zálohová platba zostáva u nás a proces pokračuje tempom, ktoré určuje činnosť, ktorú vyvíjate - výber profilu kandidáta a stretnutie s ním.
  7. Táto záloha sa odpočíta od konečnej provízie pre agentúru, takže neplatíte nič navyše.
  8. Agentúra sa zaväzuje nájsť vhodnú náhradu v prípade komplikácií po začatí spolupráce s uchádzačom a vyplatení provízie, najneskôr však do 3 mesiacov od podpísania zmluvy o sprostredkovaní.
  9. Pred začatím spolupráce s uchádzačom si ako agentúra dohodneme osobné/on-line stretnutie a skúšobnú lehotu v podobe jedného dňa/2 týždňov v prípade, že uchádzač pricestuje zo zahraničia.